รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ บริษัท วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีตั้งอยู่แถววัดสระเกศ (ภูเขาทอง) ติดถนนใหญ่ ทางบริษัทฯรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวน 6 ตำแหน่ง...