ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท วี.อาร์.สหบัญชี กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะผ้าป่าได้เดินทางไปร่วมงานผ้าป่าและปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าภาวนาวิเวก จ.นครราชสีมา มีการทำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการถวายผ้าป่า ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศนาธรรม เดินจงกรม รักษาศีล5 โดยนำปัจจัยที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดเป็นจำนวนเงิน 476,255.29 บาท

กำหนดการ การทำกิจกรรมรวมกัน

วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 (แรม 9 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล) มีกิจกรรมดังนี้

  1. พิธีถวายผ้าป่า และประกาศยอดบริจาค
  2. ท่านเจ้าอาวาสกล่าวเปิดงานและเทศนาธรรม
  3. ขออาราธนาศีลและปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 (แรม 10 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล) มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรและฟังเทศนาธรรม

ทางบริษัท วี.อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด ขอขอบทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคและเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ และขอนำผลบุญที่ได้ทำครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานและเงิน ไร้อุปสรรคขัดขวางในการดำเนินชีวิต ด้วยความเคารพ ขอขอบคุณค่ะ