วิธีดาวโหลดหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากธนาคารเพื่อใช้ยื่นภาษีบุคคลและภาษีนิติบุคคล สามารถดาวโหลดได้ทางอินเตอร์เนทได้แล้ววันนี้ โดยไม่ต้องเดินทางไปขอที่ธนาคาร

เครดิต : ธนาคารกสิกรไทย