ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหลักการจัดเก็บที่สำคัญๆ โดยลำดับดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมยื่นภาษีและวางแผนภาษี
– ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาทต่อเดือน (ติดต่อเรา)
สนใจติดต่อ คุณยุพาพร โทร. 0-86881-8051, 0-2225-9735