จำนวนที่รับ/อัตรา :1 อัตรา
ประเภทงาน : Full Time
สวัสดิการ :ประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี
3. อุปนิสัย ละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์
4. ไม่ต้องมีประสบการณ์

วิธีการสมัคร

1. ส่งใบสมัครทาง Email : vr_acc@hotmail.com
2. สมัครด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการสมัคร

1. resume
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)

ติดต่อสอบถาม : คุณยุพาพร
โทร. 0868818051, 022259735
Email : vr_acc@hotmail.com