รับทำบัญชีทั่วราชอาณาจักรไทย

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

บริการรับทำบัญชี รับทำบัญชีทั่วราชอาณาจักรไทย

รับทำบัญชีและสอบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และมีประสบการณ์ในการ ทำบัญชีมากกว่า 10 ปี ให้สอบถามบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีทำด้วยคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบใบกำกับภาษี ภาษีซื้อภาษีขาย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ต้องมีปัญหากับสรรพากรในภายหลัง สะดวกกว่าทำเองในราคาเพื่อ SMEs พร้อมบริการให้คำปรึกษา และวางแผนภาษี โดยทีมงานมืออาชีพ

โดยเรามีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านดังนี้
⦁ รับจัดทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
⦁ รับจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์
⦁ ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
⦁ ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
⦁ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบประจำเดือน ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภงด.51 และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภงด.50
⦁ บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
⦁ จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ สบช.3
⦁ บริการจัดทำและยื่นแบบชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ภพ.30 ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ
⦁ จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม
⦁ จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
⦁ บริการจดเลิกนิติบุคคล ปิดงบ ชำระบัญชี

ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา