ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาบริษัท วี. อาร์. สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท วี.อาร์. อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา ให้ความร่วมมือสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสหกิจของมหาวิทยาลัย