อบรมบัญชี TA CPA

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด

อบรมบัญชีสำหรับทำงาน

อบรมบัญชี สอนเสริมเพิ่มเกรด, อบรม TA CPA, อบรมบัญชีสำหรับทำงาน, รับจัดสัมมนา In house

รับอบรมบัญชี ภาษีอากร และการเงินธุรกิจ

รับอบรมบัญชี โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และมีสบการณ์ในการ สอนบัญชีมากกว่า 10 ปี อัตราค่าสอนชั่วโมงละ 75-400 บาท รับอบรมบัญชี
ทั้งกลุ่มและเดี่ยว รับสอนทั่วประเทศ

ขอใบเสนอราคา ขอใบเสนอราคา