บริษัท วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด บริการสำนักงานบัญชี

ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหา รับทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี จัดทำงบการเงิน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนการค้า จดประกันสังคม ปิดงบการเงิน ฝึกอบรมบัญชี เราช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงานบัญชี ตัดปัญหาในการหาพนักงานบัญชี ฝึกอบรม ลดภาระงานด้านบัญชี เสี่ยงการทำบัญชีผิดพลาด

วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป  รับเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และมีประสบการณ์ในการ ทำบัญชีมากกว่า 10 ปี ให้คำปรึกษาฟรี

ประวัติและจุดเด่นของ สำนักงานบัญชี วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป

ปี 2551 เริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี สอบบัญชี ยื่นภาษี จดทะเบียนธุรกิจ อบรมบัญชี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ภายใต้ ชื่อ คณะบุคคล วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป  โดยมีอาจารย์ยุพาพร ไชยศรีเฉลิมพล เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นอดีตคณบดี คณะการบัญชี ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง

ปี 2558 เปลี่ยนประเภทการดำเนินธุรกิจจากคณะบุคคลเป็น บริษัท วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ อำนวยการโดยอาจารย์ยุพาพร ไชยศรีเฉลิมพล ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ปัจจุบันท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษาให้กับบริษัทลูกค้าชั้นนำ

ปี 2561 เปิดดำเนินการบริษัทสำนักงานบัญชีในเครือ เพิ่มเติมภายใต้ชื่อ บริษัท วี.อาร์.โปรบัญชี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135561019103 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2563 เปิดดำเนินการบริษัทสำนักงานสอบบัญชีในเครือ เพิ่มเติมภายใต้ชื่อ บริษัท วี.อาร์. อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563080772 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบวิชาชีพบัญชี มากกว่า 10 ปี ในปัจจุบันมีฐานลูกค้าธุรกิจชั้นนำมากมาย นอกจากนี้มีบริการให้คำปรึกษาฟรีกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนงาน และดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย ในราคาค่าบริการที่ไม่แพง มีสถานที่ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ใจกลางเมือง และมีสถานที่จอดรถให้กับคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ของ วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป

 เชี่ยวชาญงานบัญชี บริการดีประทับใจ